Energideklaration – ett viktigt inslag

Att stå som ägare till ett hus innebär en hel del ansvar och det gäller att uppfylla de krav som ställs från samhällets sida. I takt med att allt mer fokus riktas mot hållbarhet har även nya bestämmelser tillkommit på senare år. Du behöver exempelvis energideklararera din bostad i samband med försäljning.

Du bör alltid låta en expert utföra energideklarationen, men vad syftar den till och vad är mitt ansvar som husägare? I det här inlägget får du ta del av en fördjupad läsning om vad energideklarationen går ut på. Ett måste att ha koll på som husägare!

Syftet med energideklaration

Det finns flera anledningar till att regeringen valde att upprätta det första kravet på energideklarationer runt 2007. För att sammanfatta det hela handlar det primärt om att främja en mer hållbar energikonsumtion i Sverige. En professionellt utförd energideklaration visar tydligt bostadens energislag, vilket är viktigt i samband med försäljning. På så sätt blir bostadsmarknaden mer rimlig när det gäller att jämföra bostäder oavsett plats, ort och klimatzon.

Utöver den hållbara faktorn är det så klart även viktigt med en hälsosam inomhusmilljö, vilket energideklarationen även visar.  Energideklarationen kan även presentera en kategorisering av bostadens energi, vilken går från A till G. För att ge dig en bättre bild av energiklassningen får en fastighet eller byggnad som motsvarar dagens krav för nybyggda hus ett ”c”.

Vad leder energideklarationen till?

När experter utför energideklarationer ser de till att olika faktorer och resultatet lämnas in till Boverket och dig som husägare. Det är du som har det yttersta ansvaret för att energideklarationen visas upp och är giltig i samband med husförsäljning. En potentiell köpare ska alltid ha möjlighet att se energideklarationen när denne spekulerar kring ett eventuellt köp. Faktum är att information från energideklarationen redan bör finnas med i annonsen om det för den aktuella tidpunkten finns en upprättad version.

Att deklarera bostadens energi på det här sättet innebär att du får en god uppfattning om vad som är bra och mindre bra. Om det framgår att vissa saker bör åtgärdas för att få ner energiprestandan kommer du att få ta del av förslag på förändringar. Den sortens förslag är alltid baserade utifrån ett optimalt inomhusklimat, vilket innebär att du inte skulle få en sämre bostadsmiljö efteråt.

Giltighet och konsekvenser

Regeln säger att en utförd energideklaration är giltig under tio år, men därefter bör den förnyas om bostaden ska säljas. Skulle säljaren av en bostad inte uppfylla lagen om en giltig energideklaration kan Boverket, som ansvarar för registreringen, kräva åtgärder. Skulle dessa inte följas kan det gå så långt att vite döms ut. Det vill säga en slags böter för att personen inte följt ett beslut som tagits av en myndighet.

Skulle en energideklaration saknas i samband med försäljning har köparen laglig rätt att upprätta en ny inom sex månader, som säljaren ska betala. Det är dock ytterst viktigt att alltid ha experter involverade när det gäller energideklaration på en bostad som ska säljas. Även mäklare har en god kunskap om vad som gäller och vilka problem som kan uppstå. Framför allt när det gäller avtalet som ska tas fram i samband med köpet. Det kan vara en fördel att nämna energideklarationen som en del av avtalets klausuler.

Olika regler

Idag finns det olika krav beroende på vilken typ av fastighet eller byggnad det rör sig om. Det finns till och med byggnader som helt undantas från att presentera energideklaration. Sett till bostadsrätter skiljer sig lagen något när det gäller de formella reglerna som styr upplägget. Här är det hela fastighetens ägare som behöver se till att energideklaration görs innan bostadsrätten säljs. Det är med andra ord bostadsrättsföreningens ansvar att beställa en energideklaration, men sedan ligger ansvaret på säljaren av bostadsrätten som ska ange all information i marknadsföringen.

När det gäller bostadsrätter har dock inte köparen möjlighet att utföra en energideklaration på säljarens bekostnad. Därför är det viktigt att noga säkerställa att energideklarationens uppgifter finns med redan i tidig fas.

På Boverkets hemsida finns alla detaljer som gäller för energideklarationer och närmare information om regler för olika bostadsformer och byggnader. Du som letar bostad bör alltid säkerställa dig om att bostaden uppfyller dagens energikrav. Ett husköp är en stor investering och du bör alltid prioritera att köpa en energieffektiv bostad.

Categories: Okategoriserade