Olika sätt att värma upp din villa

Idag är allt fler svenskar miljömedvetna och försöker hitta vägar att minska sin egna negativa miljöpåverkan. Ett av de viktigaste valen är hur du värmer upp din villa. Låt oss titta närmare på vilka alternativ som finns.

Elvärme

Vanlig el används för att värma upp villan, precis som den el som används för annan elektronik i hushållet. Den kanske största fördelen är enkelheten. Eldrivna element är bara att koppla in direkt i vägguttaget. Nackdelen är att du blir beroende av billig el. Rent historiskt har Sverige haft billig el, men tiderna förändras. Det krävs ett bra elavtal för att hålla nere kostnaderna, samt att politikerna lyckas planera långsiktigt kring Sveriges elförsörjning, inte minst i de södra delarna av landet.

Värmepump

Det finns olika varianter av värmepumpar som luft-luftvärmepump, luft-vattenvärmepump eller bergvärmepump. Syftet är att ta tillvara på värme från utomhusmiljön och minska uppvärmningsbehovet. Med rätt värmepump går det att spara mycket energi och valet beror på fastigheten och dess förutsättningar. Värmepumpar har blivit allt bättre och idag finns gott om moderna, energieffektiva varianter som anses miljövänliga.

Pelletsbrännare

Fungerar genom att pellets bränns och är betydligt effektivare än traditionell vedeldning. En stor fördel är att komma bort från elanvändningen, men det finns även vissa nackdelar. Först och främst måste man investera i en pelletsbrännare som brukar kosta omkring 50 000 kr. Under ett normalt år för en normalstor villa brukar det också krävas pellets för omkring 10 000 kr. Till det kommer en hel del arbete med underhåll, samt att förrådet med alla pellets kräver en hel del utrymme.

Fjärrvärme

Bygger på att villan är ansluten till ett fjärrvärmenät och har en värmeväxlare installerad. Metoden kan vara mycket miljövänlig beroende på fjärrvärmenätets utformning. Det kan till exempel finnas ett centralt värmeverk som använder biobränslen eller sopor, istället för fossila bränslen som kol och olja. Problemet är att fjärrvärme inte finns tillgängligt för alla villor. Att installera en värmeväxlare och ansluta sig till fjärrvärmenätet kostar också en del.

Solenergi

De två metoder som används är solfångare och solceller. Solfångare bygger på ett system med cirkulerande vatten som värms av solen. Sedan används en värmeväxlare för att föra över värmen till husets värmesystem. Solceller konverterar istället solenergin direkt till elektricitet. Den kan sedan användas för att ge el eller värme till huset, I båda fallen brukar inte solen räcka till för att täcka upp husets hela behov. Därför fungerar solenergi oftast som ett komplement till befintligt värmesystem. Installationskostnaden kan vara dyr, men sedan är solenergin både miljövänlig och gratis.

Vindsnurra

För den här metoden installeras en mindre vindsnurra för hemmabruk som sedan kan producera el för att värma villan. Det kan vara möjligt att lagra överskott på ett större batteri för att kunna jämna ut under dagar då det blåser mindre. I princip fungerar lösningen som ett litet vindkraftverk. Nackdelen är att alla inte har vindförhållanden som är lämpliga för en vindsnurra. Dessutom kan det ge visst buller och eventuellt kan grannarna uppleva snurran som störande.

Vad är bäst för min villa?

Allt beror på vilka förutsättningar som finns. Elvärme och värmepumpar är oftast enklast, och därför är det ingen överraskning att det är vanligt förekommande. Fjärrvärme är i allmänhet väldigt bra när det finns tillgängligt för villan. Pelletsbränning passar inte alla och kräver en del arbete, men är åtminstone att föredra framför vedeldning som inte är tillräckligt effektivt för en modern villa. Lösningar som solenergi och mindre vindsnurror hör antagligen framtiden till och är även något som uppmuntras från politiskt håll. Det går att få skatteavdrag på upp till 50 000 kr per person och år för så kallad grön teknik, till exempel solcellsinstallationer.

Rådet när du väljer hur du ska värma upp din villa är att göra din hemläxa och räkna på olika lösningar. Elpriset och villans elförbrukning avgör hur mycket pengar som går att spara med en viss investering. Ett skyhögt elpris gör det väldigt attraktivt att hitta ett sätt att kraftigt minska elförbrukningen eller att själv bli elproducent genom att satsa på solceller. Det är också värt att tänka på att elvärme i sig inte behöver vara negativt för miljön. Allt handlar om vad elen kommer från. Energikällor som vattenkraft, vindkraft och kärnkraft har mycket små koldioxidutsläpp och driver därmed inte på klimatförändringarna på samma sätt som förbränningen av kol och olja. Ett tips är att se över ditt elavtal och om möjligt försöka välja grön energi.

Categories: Okategoriserade