Månad: juni 2022

Jobb som miljöinspektör

Jobbet som miljöinspektör är för den som är intresserad av olika frågor gällande miljö och hälsoskydd. Oftast kräver jobbet som miljöinspektör att man befinner sig ute på fältet och kontrollerar att olika miljölagar och liknande följs på rätt sätt. Med detta yrke kan du vara specialiserad inom ett specifikt område, men även kombinera dessa. Områdena brukar oftast vara kopplade till det som tidigare nämndes, hälsoskydd och miljöskydd, men kan även inkludera livsmedelskontroll. Det som kan vara spännande med att vara miljöinspektör är att man får besöka alla möjliga olika verksamheter och industrier. Du får chansen att besöka alltifrån olika verkstäder till restauranger och butiker. Och som tidigare skrivits är jobbet att hitta brister eller se om vissa miljölagar inte följs, som exempelvis miljöbalken och strålskyddslagen som är några av de viktigaste lagarna.

Yrket miljöinspektör är ett nyttigt sådant, och för den som vill göra gott kan det vara ett passande yrke eftersom att en miljöinspektör jobbar för att förbättra olika aspekter i det vardagliga livet. Det kan till exempel handla om att se till att ventilationen i olika skolor är godkänd eller kontrollera kvalitén hos olika livsmedel. Miljöinspektören hjälper alltså till att utveckla och förbättra livs standarden i samhället på olika sätt, vilket alla gynnas av. Det är även ett mycket socialt arbete trots att man kanske oftast arbetar självständigt, eftersom att de frekventa besöken på olika verksamheter, industrier och liknande innebär kontakter med andra människor. Självständigheten i arbetet innebär också att man får ett visst ansvar, men ibland kan även samarbete framkomma med olika tjänstemän exempelvis, inom statliga som kommunala förvaltningar som representerar företag.

Categories: Okategoriserade