Vad är delandets ekonomi?


Prylar, företag, kunskap, mark, tid och rum går att byta, låna, ge, få och dela. Ibland kallas det för delandets ekonomi, men ett mer korrekt begrepp är kollaborativ ekonomi. Som ordet ”kollaborativ” avslöjar handlar det om samarbete. 

Rörelsen för kollaborativ ekonomi är ung, och begreppen är ännu under formulering. Inom den kollaborativa ekonomin ryms en uppsjö av underbegrepp, såsom peer-2-peer-ekonomi, delarekonomi, bytesekonomi, gåvoekonomi och låneekonomi. Ta gärna reda på mer om de olika riktningarna i vår ”Vad är-serie” som ständigt uppdateras med det senaste kunskapsläget och utvidgas med fler begrepp.

Mer om kollaborativ ekonomi hittar du här.

Välkommen hit!


Besök oss gärna på Facebook, G+ och Twitter!