Kollaborativ ekonomi


Prylar, företag, kunskap, mark, tid och rum går att byta, låna, ge, få och dela. Det här är vad som kallas ”kollaborativ ekonomi”. Som ”kollaborativ” avslöjar handlar det om samarbete. Vad är det här och vad innebär det för dig?

När du driver ett kooperativt företag tillsammans med andra, delar ni på ansvaret. När du håller en studiecirkel eller utvecklar öppen mjukvara ger du av din kunskap. Om du får skjuts till jobbet ena dagen, byter kläder på en bytesgarderob den andra dagen, och går till biblioteket den tredje, har du delat, lånat, fått, gett och bytt och på så vis tillämpat kollaborativ ekonomi.


Varför en ekonomi som bygger på samarbete?

Vi har problem. Vi har enorm miljöförstöring, globala ekonomiska kriser och ökade klyftor människor emellan. Ensamheten är utbredd. Många har det svårt att få ihop privatekonomin, andra har det svårt att få ihop själva tiden. Jobbet ska jobbas, barnen ska matas och bilen ska servas. Och så har vi problemet med alla prylar … Var ska vi få plats med allt? Med den kollaborativa ekonomin där vi lånar, byter, ger, får, hyr och delar istället för att köpa nytt slipper vi jobba extra som materialförvaltare. Den kollaborativa ekonomin brukar sammanfattas:


”Tillgång framför ägande”


För visst är det så: du vill egentligen ha hålet – inte borrmaskinen, du vill ha looken – inte jeansen, och du vill ha resan – inte bilen? När vi värderar tillgång framför ägande sparar vi både på miljön och oss själva.


Miljön gynnas eftersom …:

  • resursförbrukningen minskar när vi delar på de tillgångar som redan finns istället för att producera nya,
  • växthusgasutsläppen minskar när vi samåker (med en skjutsgrupp eller kollektivt) jämfört med om vi reser ensamma i varsin bil,
  • utsläpp av farliga kemikalier i människors och djurs livsmiljö minskar när vi producerar färre prylar.

Människor gynnas eftersom …:

  • fler människor inkluderas i samhällsekonomin när möjligheter till att låna, byta, ge och dela ökar – inte enbart monetära resurser har ett värde,
  • tilliten ökar i samhället när människor samarbetar, vilket är en förutsättning för demokrati,
  • miljön gynnas, vilket direkt medför att människors möjlighet till god livskvalitet ökar.

Rörelsen är gammal, men omfattningen är ny – och stor!

Kollaborativ ekonomi är en kraft att räkna med. The Economist beskrev 2013 delandets ekonomi som något vi inte kan ignorera, och Time Magazine listade redan 2011 kollaborativ ekonomi som en av de tio idéerna som kommer förändra världen.

I Sverige är delat ägande, fri kunskap och delat ansvar över vår vardag och miljö något som sitter i folksjälen. Principerna är gamla och traditionella: vi har bibliotek, vägföreningar, allmänningar, idrottsföreningar, fackföreningar, kooperativ… Listan på traditionellt delat ägande kan göras lång. Listan på modernt delande blir ännu längre.


Tekniken underlättar samarbete

Samarbete är ingenting nytt, men tekniken underlättar för det. Idag finns en uppsjö av företag och organisationer som inte säljer produkter, utan istället erbjuder tjänster som gör det lätt för dig att dela. Till exempel kan du hitta din perfekta träningspartner, ett unikt (och billigt) semesterboende eller en bandsåg till låns. Och ingen har väl missat att det finns ett otal skjutsgrupper landet över? Här och där poppar det också upp nya sorters “bibliotek”, som leksaksbibliotek, klädotek och verktygsutlåning. Flera gåvonätverk och bytesnätverk har funnits i flera år, och klädbytardagarna börjar bli lika vanliga som loppisarna. Samtidigt gör universitet och studieförbund det enklare än någonsin att dela och ta del av kunskap.

Många av tjänsterna är helt gratis. Du hittar dem ofta på nätet: på websidor och sociala medier – men själva samarbetet sker bortom tangentbordet. Tjänster och appar utvecklas på löpande band. Håll ögonen öppna, vi skriver om dem!


Under paraplyet

Kollaborativ ekonomi är ett paraplybegrepp som innefattar såväl marknadsekonomiska inslag som delar-, bytes-, gåvo- och låneekonomi. Under paraplyet finns fler begrepp och förkortningar som än så länge finns mest på engelska: peer-2-peer, sharing economy, renting economy, social lending open source… Och så fort man börjar få grepp om begreppen inom delandets ekonomi tillkommer såklart en mängd närbesläktade ord, som circulär ekonomi, crowdfunding, sociala banker och öppen design.

DelaEko tar ett begrepp i taget, översätter och förklarar. Vissa av dem har vi redan skrivit om och många återkommer vi till fler gånger. Kolla runt nu och kom ofta tillbaka!


Mer om Peer-2-Peer


Välkommen att skriva i kommentarsfältet nedan, eller mejla info(at)delaeko.se.

Besök oss gärna på Facebook, G+ och Twitter!