I media


 

DelaEko har synts i media som SvD, Femina, Effekt Magasin, Syre, Råd&Rön, Fria Tidningen, ETC, webmagazinet Shareable.net, på Ekonomi- och FinansNyheterna samt på SVT.