Om DelaEko


Vad är DelaEko?

DelaEko hjälper människor att hitta enkla sätt att dela. Vi lyfter fram projekt som främjar gemenskap, miljö och ger mer pengar i plånboken.

DelaEko samlar tjänsterna och idéerna som ger dig prylarna – på deltid. Förvånas gärna över hur mycket som är gratis! Mat, mark, kurser, kläder, leksaker, ritningar och mjukvara (självklart lagliga), är bara några exempel på saker som många väljer att dela på och dela med sig av.

DelaEko är en del av den snabbt växande rörelsen för kollaborativ ekonomi, ibland kallad delandets ekonomi. Innovation, välmående och hållbarhet är ledorden – för människa, samhälle och miljö.

Bakgrund

DelaEko startades hösten 2013 av Mira Gartz och Angelica Wågström, två miljövetare som gillar både att snacka och göra. Idén föddes ur en växande oro över dagens höga stressnivåer, många gånger överdrivna konsumtion och skenande miljöförstöring – och en övertygelse om att lösningar finns.

Runtom i världen finns massvis med goda exempel på hur människor genom kollaborativ ekonomi har organiserat lokalsamhällen med ökad trygghet, frihet och med större plats för kreativitet. Tanken med DelaEko var att lyfta fram dessa positiva exempel och inspirera människor i Sverige att börja dela på resurser.

Vi berättar om goda exempel inom hela den kollaborativa ekonomin, men lägger mest fokus på de delar som handlar om att ge, låna, byta, få och att dela – helt enkelt eftersom det är dessa delar som vi tror kan förändra världen i positiv riktning.

Mål och värderingar

DelaEkos mål är att öka människors intresse för delandets fördelar. Vi är övertygade om att delandet ger mer hållbar värld – en som är roligare, mer demokratisk och som håller sig inom planetens gränser. Genom att dela på prylar minskar vi behovet av produktion och spar in på naturresurser, utsläpp och våra egna pengar.

Också ansvar går att dela, till exempel i det kooperativa företaget eller genom att tillsammans sköta om grannskapets allmänning. Delat ansvar är inte bara lättare att bära, känslan av livsmening ökar också.

Vi tror att människor är sociala varelser som gynnas av samarbete, precis som många evolutionsteoretiker och ekonomer har visat. Varje gång vi delar kommer vi varandra närmare. Och vad är egentligen mest värdefullt – meningsfulla relationer eller prylar?

DelaEko drivs utan vinstintresse och är partipolitiskt och religöst obunden.

”Dela” på DelaEko

”Dela” på DelaEko betyder ge, få, byta, låna och dela. ”Dela” innebär alltid både att ta del av och att dela med sig av.

Hela DelaEko går under CC BY-sa licens, om inget annat anges. Det innebär fri delning – om du krediterar upphovspersonen och använder samma licens när du delar vidare.