Kollaborativa Kartan


Välj bland kartorna ur menyn ovan för att hitta kollaborativa verksamheter. Kartorna visar allt från samåkningsgrupper, gratisbutiker och bibliotek till öppna mattestugor, kooperativ och hyrcyklar.

Saknar du din ort? Klicka då på Hur du fixar ett grymt Map Jam, eller hör av dig till oss.

Grunden till Kollaborativa Kartan kommer ifrån webmagazinet Shareable.net. MapJam är en del av deras mission att sprida kollaborativ ekonomi, eller delandets ekonomi (Sharing Economy).

De Kollaborativa Kartorna är samskapade av olika grupper som vill sprida kunskap om delande. För att ta några exempel: Göteborgskartan till skapades av föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg och Oslokartan av OuiShare Oslo. Stockholmskartan skapades av DelaEko på ett MapJam tillsammans med entusiaster. Alla kartorna är öppna, vilket betyder att den som vill kan fortsätta förbättra dem.