mira_barnshow

Hur ser ett tillväxtbefriat samhälle ut? 1


facebooktwittergoogle_pluspinterestmail

Fikonspråk: 1 av 3 (lätt)
Ångestnivå: 1 av 3 (små lätta moln)

Det här är del 3 av 3 i serien om ekonomisk tillväxt: Sveriges tillväxt måste minska.

Från båda politiska kanter höjs röster om att de rikaste länderna har drabbats av ”social lågkonjuktur”. Forskare vid Sheffielduniversitetet1 har visat att människor i dessa länder känner sig mer ensamma nu än någonsin tidigare. I många länder har realinkomsten per capita ökat kraftigt sedan mitten av 1900-talet, samtidigt som antalet människor som anser sig lyckliga i samma länder har minskat.

Inte bara ensamheten ökar. Tillväxtberoendet i kombination med globalisering leder till att företag ofta väljer att flytta produktionen till billigare länder eller reginoner. Följden av detta är vi i Sverige redan välbekanta med; avindustrialiseringen har gjort många människor arbetslösa och drabbat glesbygder hårt.

Hur skulle då en tillväxtbefriad ekonomi se ut? I Välfärd utan tillväxt skriver Tim Jackson:

– Tillverkningsindustrin måste ägna större uppmärksamhet åt att varorna ska vara hållbara och kunna repareras. Byggnadssektorn måste prioritera renovering av befintliga byggnader och uppförande av ny, hållbar och reparerbar infrastruktur. Jordbruket måste ägna större uppmärksamhet åt markens kondition och boskapens välbefinnande.

Min tanke om citatet ovan: är inte detta vad en rik nation borde unna sig? Vad ska vi med rikedom till, om den gör att vi fortsätter att shoppa skräpprodukter som faller sönder efter några månaders användning? Är inte långsiktig hållbarhet det som i alla andra sammanhang brukar kallas ”kvalitet”?

Tim Jackson hävdar också att lokala organisationer och gräsrotsrörelser kan skapa gemenskap genom annat än statuskonsumtion. Samhällen med lokal organisation kommer att vara lyckligare och människorna mindre ensamma, samtidigt som möjligheterna att återhämta sig efter en ekonomisk kollaps kommer att öka. Till Sveriges radios Klotet säger han (9 februari 2011):

– Det handlar också om att ändra våra prioriteringar så att det blir viktigare att sätta folk i arbete än att öka sitt lands BNP, och att premiera företag som ger oss de tjänster vi behöver för att blomstra som människor, inte bara mer prylar.

Nationalekonomen Joseph Schumpeter är ytterligare en som hävdat att samhällen där människor har högt förtroende för varandra är bättre på att återhämta sig efter ekonomisk och social stress, som lågkonjuktur och arbetslöshet. Världsbanken menar dessutom att starka lokalsamhällen leder till bättre hälsa och färre brott. Samhällen med starka sociala band ger också goda förutsättningar för att bevara och förvalta naturresurser, enligt bland andra Elinor Ostrom, ekonomipristagare i Nobels minneSocialt starka lokalsamhällen är helt enkelt en försäkring mot oroligheter – oavsett om oroligheterna är ekonomiska, politiska, miljömässiga eller sociala.

Tim Jackson har lösningsförslag på tillväxtsproblematiken till individen, samhället och politiken:

Individen
Vi som individer kan arbeta för att bryta fixeringen vid materiell status. Det är möjligt att konsumera mindre och få ökat välbefinnande på köpet. Men hur? Åter igen är svaret: starka lokalsamhällen2. Det har visats att människor blir lyckligare av inre mål som gäller familj, vänner och lokal gemenskap.

Samhället och politiken
På större nivå nämner Tim Jackson bland annat förkortning av arbetstid som en förutsättning för minskad tillväxt, i kombination med arbetsdelning för att arbetslösheten inte samtidigt ska öka – något som annars skulle vara en risk med minskad ekonomisk tillväxt. Arbetstagarens fördelar med arbetsdelning är större flexibilitet gällande exempelvis föräldra- och semesterledighet. För arbetsgivaren upplevs fördelar som ökad effektivitet under tiden arbetstagarna arbetar.

Offentliga tjänster med god kvalitet är en annan förutsättning för ett hållbart samhälle, enligt Tim Jackson. Han menar att ett synsätt som blir allt vanligare är att offentliga tjänster är till för dem som inte har råd med de privata alternativen. En minst lika viktig, men ofta bortglömd, funktion som dessa tjänster har är dock som mötesplats där gemenskap mellan människor från olika samhällsskikt frodas – någonting grundläggande för demokratin.

Förändring mot ett hållbart samhälle är inte omöjligt, men krävande. I alla tider har det funnits kritik mot det dominerande ekonomiska synsättet. Det är genom kritiken vi kan utvecklas och förbättras. Kritiken mot vårt tillväxtberoende är enormt, inte bara bland ekonomer, utan också bland ekologer, miljövänner, sociologer, människorättsaktivister, och människor som helt enkelt inser att tillväxtberoendet varken är logiskt (jorden och dess resurser sväller inte i takt med att befolkningen och ekonomin gör det) eller etiskt (alla nationer får inte plats att växa).

Och för att upprepa DelaEkos budskap: genom att dela mer – på alltifrån bilar till biblioteksböcker och digital kunskap – skapar vi tillit och sociala band till människor i vår närhet. Lösningen på många av våra största problem är närmare oss än vad vi tror.

 

Lyssna

Tim Jackson kritiserar den ekonomiska tillväxten, i Sveriges radios Klotet (ca 6 min).

Titta

David Jonstad pratar om resilienta samhällen och vikten av sociala nätverk (Youtube, ca 5 min).

Läs mer

På Shareable.net kan du läsa mer om arbetsdelning.

 

Klicka här för att komma till del 1: Stoppa tillväxten – vi mår dåligt!
Klicka här för att komma till del 2: Tekniken läker inte alla sår.

 

 

1Se Tim Jacksons Välfärd utan tillväxt (kapitel 9).

2Starka lokalsamhällen betonas inte bara av Tim Jackson. David Jonstad, journalist och författare, David Holmgren, australiensk författaren, miljödesigner och -pedagog, Elinor Ostrom, ekonomipristagare i Nobels minne och Världsbanken är några av dem som menar att starka lokalsamhällen är en förutsättning för att klara framtidens sociala, ekologiska och ekonomiska utmaningar.

 

 

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

One thought on “Hur ser ett tillväxtbefriat samhälle ut?

  • Carina

    har börjat läsa tim jacksons bok, rysligt bra! säger jag trots att jag aldrig brytt mig särskilt om ekonomi. starkt tips till alla. ser fram emot att komma fram till lösningarna, de första sidorna är mest problem på problem.. :( men det är klart som korvspad att vi måste förändra! det är inte hållbart idag.