Laundry in Paris

Det kollaborativa 2015 – årets ”miljölösning”


facebooktwittergoogle_pluspinterestmail

 

De flesta har hört talas om “greenwashing”, när företag marknadsför sig som miljövänliga utan att nödvändigtvis vara det. En av 2015 års utmaningar blir att motverka “sharewashing”, det växande fenomenet där traditionella, vinstdrivande företag vill marknadsföra sig som en del av den kollaborativ ekonomin. Det menar Emma Öhrwall, en av grundarna till föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg som vi möter i den andra delen av DelaEkos intervjuserie Det kollaborativa 2015.

EmmaOhrwall

Emma Öhrwall

Göteborgsbo med många järn i elden: student i humanekologi och samhällsentreprenörskap, miljökonsult och en av grundarna till föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg. Utforskar i sin C-uppsats drivkrafterna bakom kollaborativ konsumtion. Hon är också engagerad i Det kollaborativa samhället på facebook.

Varför är du intresserad av kollaborativ ekonomi?
Helt klart är det den bästa boten på min klimatångest, och att kollaborativ ekonomi är lösningsorienterat. Det finns många konkreta exempel som leder till handling, och kommer ha positiv effekt för framtiden och bidra till det samhälle jag önskar tar vid.

 

EN UTMANING BLIR ATT MOTVERKA “SHAREWASH”.

 

Vad förutspår du kommer att bli årets höjdpunkt inom kollaborativ ekonomi och dess rörelse?
Nationellt, Det kollaborativa samhällets nästa projekt som jag ännu inte kan avslöja, det kommer bli en riktig snackis! Internationellt har jag inte en aning, känns som det kan hända många saker som är svåra att förutspå … Förhoppningsvis kommer det komma en motsvarighet till Uber som har en annan affärs- och vinstmodell. Vinsten fördelas mellan användarna, de som faktiskt är stommen i hela företaget.

Vad blir årets utmaning för den kollaborativa ekonomin?
Inkludera alla grupper i samhället och våga vara kritiska inom rörelsen. En mycket stor utmaning är även att hitta alternativa och långsiktiga affärsmodeller för kollaborativa verksamheter, som inte är beroende av bidrag eller projektstöd. Motverka ”Sharewash”.


UNDER 2015 KOMMER ALLT SES UR ETT PAR “KOLLABORATIVA GLASÖGON”. KOLLABORATIV EKONOMI KOMMER ATT BLI MAINSTREAM.

 

Vad blir årets bästa initiativ inom kollaborativ ekonomi?
Global Sharing Week. Nationellt blir det det hittills hemliga projektet av Det Kollaborativa Samhället, som kommer att avslöjas i början på året.

Vad önskar du dig för din organisation från den kollaborativa ekonomin?
Samarbeten över gränser. Mer studier som kartlägger deltagarnas drivkrafter, speciellt svenska användare.

Vad hoppas du att din organisation kan bidra med till den kollaborativa ekonomin?
Påverka dagordningen och få fler människor intresserade för kollaborativ ekonomi. Underlätta att Göteborg blir en ”Sharing City” 2016.


DET SVERIGE KAN SPRIDA TILL DEN KOLLABORATIVA RÖRELSEN ÄR DEN LÅNGA TRADITIONEN AV DELANDE AV RESURSER, SOM STUDIECIRKLAR, TVÄTTSTUGOR OCH ALLMÄNNINGAR.

 

Vilka vill du helst se ett samarbete mellan under det kommande året?
Bostadsbolag och diverse kollaborativa verksamheter, exempelvis Cykelkök. Myndigheter, kommun och civilsamhälle, själva rörelsen.

Vad vill du att Sverige ska hämta från den kollaborativa rörelsen i resten av världen?
Lära sig av misstagen. Titta på föregångsstäder såsom Amsterdam och Seoul.

Vad vill du att Sverige ska sprida till den kollaborativa rörelsen i resten av världen?
Vår långa tradition och kultur av delandet av resurser, som studiecirklar, tvättstugor och allmänningar. Men också möjligheten att föra dialog med kommuner och politiker, många länder har inte dessa privilegier.

 

KOLLABORATIV KONSUMTION BLIR ÅRETS “MILJÖLÖSNING” OCH TAR PLATS INOM FORSKNINGEN. DESSVÄRRE KOMMER VI ÄVEN SE ATT KONSUMENTLAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR INTE ÄR ANPASSADE FÖR EN KOLLABORATIV EKONOMI.

 

Vilket föremål är för dig mest förknippat med kollaborativ ekonomi och samarbete?
Tänker inte på något speciellt föremål utan snarare på människor, detta är en användardriven ekonomi.

Vilken känd person i Sverige hoppas du kommer att frälsas av den kollaborativa ekonomin under året?
Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

 

Emma Öhrwall spånar fritt kring 2015:
Internationellt kommer det att talas om dela vs hyra, samt en förskjutning till mer kooperativa ägarstrukturer. Vi kommer se nya typer av verksamheter, allt kommer att ses ur ett par ”kollaborativa glasögon”. Kollaborativ ekonomi kommer att bli mainstream.

Nationellt kommer vi se att fler intresserar sig för kollaborativ ekonomi och försöker finna ut hur de ska förhålla sig till kollaborativ ekonomi, främst kommuner och myndigheter men också företag. Kollaborativ konsumtion kommer bli årets ”miljölösning” tillsammans med nudging [att främja beteenden som gynnar samhället, reds. anm.], och kommer vara huvudtema för många event och konferenser, men också ta plats inom forskningen. Dessvärre kommer vi även se exempel på  att konsumentlagar och försäkringar inte är anpassade för en kollaborativ ekonomi.

 

Det här var del 2 i intervjuserien om det kollaborativa 2015. I nästa inlägg möter vi Mattias Jägerskog, grundare till den ideella föreningen Skjutsgruppen. Del 1 kan du läsa här.

Bilder: huvudbild LWYang på flickr. Porträttbild privat, ej under CC.

 

 

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *