Elitre_wikimedia_fokus

Delad kunskap är hundra gånger bättre – om hur man kan workshoppa igång en ny, hållbar, rörelse.


facebooktwittergoogle_pluspinterestmail

Text: Charlotte Qvandt

I vilket projekt du än vill starta, där ni är flera med en drivande kraft, och söker gemensamt bärande grund och kraft att utgå ifrån kan du som uppstart använda minnesarbete som grund.

Metoden går ut på att var och en i en grupp skriver ner en erfarenhet/ ett minne kring ett givet tema. Sedan tolkar och omtolkas dessa texter i flera omgångar utifrån egna erfarenheter, och på så vis kan en förståelse för den vardag vi är en del av samt ge oss en möjlighet till förändring.

Det är minnesarbetet som först kommer till mig när jag funderar på hur man kan dela kunskap. Att dela kunskap är ju annars lätt som en plätt. I dagens mediekonsumtion kan erfarenhet ges och tas på nanosekund, men vad är det som gör att det sedan omvandlas till kunskap? Till något djupare? Något man kan göra något av, rent praktiskt?

På 70-talet var minnesarbete en populär form för den feministiska rörelsen att tillsammans bygga ett kollektivt minne, en ny sorts historieberättande. Man såg värdet och sprängkraften i att relatera till varandras erfarenheter i syftet att hämta kraft och inspireras. Att göra sig själva till vetande och kunnande subjekt i en gemensam kontext var ett sätt att göra upp med det patriarkala, akademiska, historieberättandet.

Såhär kan det gå till rent praktiskt:

1. Du har en idé om ett projekt, och har ett gäng runt dig som är peppade att vara med. Ni är sugna på att undersöka vad ni redan har för kunskaper/minnen/erfarenheter på ämnet.

2. Alla skriver ner ett minne/känsla/åsikt i formen av en kortare text. Bestäm på förhand hur länge ni ska sitta och skriva. Tänk i första hand inte på att få till en BRA text, förmedla istället precis det du vill berätta om.

3. Alla läser i tur och ordning upp sina minnen. Efter varje text relaterar var och en, efter egen referensram och erfarenhet, till texterna som vore det ett eget minne.

4. Gör om proceduren med minnena i flera omgångar. Teoretisera gärna, analysera och gör egna erfarenheter av varandras dito.

5. Ha tålamod. Det krävs lite övning för att få flyt. Inget minne är för litet. Skriv tillåtande – det går alltid att stryka i efterhand.

6. Om ni vill – låt någon skriva rent allt material. Anonymisera enskilda texter och använd dokumentet sedan som en idé-bank.

Att inventera – och dela – kunskap på det här sättet är oerhört effektivt också för att svetsa samman en grupp och upptäcka drivkrafter. Vi sitter alla med oerhörda resurser vi kanske inte är medvetna om alltid. Med denna metod kan vi alltså använda oss själva som källmaterial – något vi ständigt har med oss och som blir helt gratis (och enkelt att ta del av) för alla medverkande!

 

Bild: Elitre via Wikimedia Commons

 

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *