Vad är …?


JaneBoles_flickr_clothesswap

Vad är Peer-2-Peer ekonomi?

Det här är andra delen i DelaEkos serie Vad är…? där vi försöker bena ut begreppen i Delandets Ekonomi. Första delen handlade om Delandets Ekonomi som paraplybegrepp och det kan du läsa här. P2P finns i din vardag, överallt. Men vad är det? Till att börja med kan vi tänka […]


shareable_hoppar

Vad är kollaborativ ekonomi? 2

Det här är första delen i serien “Vad är…?”. Vi tar ett begrepp i taget och förklarar det du behöver veta för att bli en riktigt insatt delare. Prylar, företag, kunskap, mark, tid och rum går att byta, låna, ge, få och dela. Vi kallar det för kollaborativ ekonomi. Vad […]