Mira Gartz


ccby_gary_night_flickr

Lätt att låna ut, tryggt att få tillbaka – ny app i maj 1

  Ny mobilapp gör det enkelt att låna och låna ut prylar. Fokus ligger på grannskapet och motivet är en önskan om rättvisare resursfördelning. Appen heter Swinga Bazaar och lanseras stegvis med start i maj. Appen kommer att lanseras för ett geografiskt område i taget. Först ut är de postorter […]


skjutsgruppen

Skjutsgruppen + Hertz = sant

  Ideellt och kommersiellt tillsammans. I den kollaborativa ekonomin är det inte ovanligt med gränsöverskridande samarbeten. Nu i maj inleds ett samarbete mellan den ideella samåkningstjänsten Skjutsgruppen.nu och det kommersiella biluthyrningsföretaget Hertz. Skjutsgruppen är en samåkningsrörelse med deltagare över hela Sverige, Skandinavien och allt fler runt om i Europa. En […]


workshop seminarium föredrag kollaborativ ekonomi i stockholm 25/3 2015

Nu är det väl ändå Stockholms tur att bli kollaborativ?

  Hur gör vi Stockholm mer kollaborativ? Det fick tjugo deltagare diskutera under en kväll när DelaEko, inbjudna av Coompanion Stockholms län, höll seminarium om kollaborativ ekonomi. Funderingarna var djupa och idéerna många. Städer som Göteborg, Karlstad, Deje, Lidköping, Umeå och Malmö ligger redan i framkant när det gäller att […]


enharmoniskjul_nina_gual

Hur du firar en harmonisk jul 1

  Det finns flera sätt att komma undan julstressen. Ett sätt är att tillhöra Sveriges rikaste procent. Inte det? Fortsätt för all del att läsa. Har du väldigt stora tillgångar? Men känner att du trots allt inte tycker det här med julhysteri och ökat tryck på planetens gränser är jättekul […]