Dagsarkiv: 17 maj, 2015


Belfast Big lunch

Lätt att romantisera den nya ekonomin 2

  Miljövinster, demokratiutveckling, minskade sociala klyftor … När kollaborativ ekonomi omnämns är det lätt att drömma sig bort i utopiska framtidsvisioner, så även för oss på DelaEko. Men i framväxten av kollaborativ ekonomi finns också utmaningar, och faktiskt hot mot de demokratiska värden som många kollaborativa initiativ drivs av att […]