Dagsarkiv: 11 juli, 2014


ouishare summit berlin 2014

DelaEkos möte med OuiShare i Berlin

  Jag åkte, med bebis under armen, till ett svettigt Berlin på tredagarskonferens. Min resa och uppehälle kollektivfinansierades, i enlighet med rörelsens samarbetsanda. Ämnet var kollaborativ ekonomi och träffen, som kallas OuiShare Summit, hålls var sjätte månad i en Europeisk stad. De två första dagarna ägnades åt idéer som bearbetades […]