Dagsarkiv: 14 mars, 2014


MathPlourde_flickr_mooc

Jättestora Öppna Kurser på Nätet

Förr satsade skolorna på bastanta träkatedrar, fastspikade i golvet, och på lärare med starka röster, kanske fastspikade i golvet de med. Idag satsar man istället på öppna och gratis utbildningar utan intagningskrav. Man satsar på det omvända klassrummet och man använder sig av pedagogik inspirerad av tv-spel. MOOC står för […]